Language

Polska należy do

więcej >>
Logowanie

Start

Astrobiologia wreszcie po polsku


Gazeta.pl Nauka


Katarzyna Adamala

6.II.2004


Polskie Centrum Badań w zakresie Astrobiologii i Dziedzin Pokrewnych (w skrócie CASA*) zostało przyjęte w poczet członków stowarzyszenia astrobiologów europejskich EANA.

Biolodzy, chemicy, geolodzy i astronomowie problematyką powstania i ewolucji życia na Ziemi i we Wszechświecie, poszukiwania warunków do istnienia życia poza Ziemią oraz badaniem wpływu warunków kosmicznych na ziemskie organizmy zajmowali się od dawna. Dopiero jednak w drugiej połowie XX wieku tematyka ta wyodrębniła się jako samodzielna dyscyplina - astrobiologia.

Pierwszą na świecie placówką zajmującą się wyłącznie astrobiologią jest liczący niespełna dziesięć lat Instytut Astrobiologii NASA. Wkrótce po nim zaczęły powstawać podobne organizacje w innych krajach. W 2001 roku powstała European Astrobiology Network Association (EANA) - organizacja mająca koordynować badania i współpracę europejskich placówek zajmujących się astrobiologią.

Dopiero niedawno i u nas - co oficjalnie ogłoszono we wrześniu 2003 r. - powstało Centrum Badań w zakresie Astrobiologii i Dziedzin Pokrewnych. Używa ono skrótu CASA* pochodzącego od angielskiej nazwy Centre for Advanced Studies in Astrobiology and Related Topics (gwiazdka jest od "dziedzin pokrewnych", które w skrócie się nie zmieściły). Program Centrum, pod hasłem "Przez pył kosmiczny do DNA", obejmuje prowadzenie i koordynowanie badań polskich grup astrobiologicznych i popularyzację tej dziedziny wiedzy.

Przyjęcie CASA* w struktury EANA, co miało miejsce w Madrycie podczas III Europejskich Warsztatów Astrobiologicznych "Mars - w poszukiwaniu życia", oznacza możliwość pełnego włączenia prac polskich astrobiologów w międzynarodową sieć projektów i współpracy w tej dziedzinie. Powinno to zaowocować też wzrostem znaczenia astrobiologii jako samodzielnej, pełnoprawnej dyscypliny naukowej w Polsce.